یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه سال‌هاست که دخل‌وخرج کارگران با هم همخوانی ندارد، گفت: حتی اگر دستمزد ۴۰درصد افزایش یابد باز هم مشکلات کارگران حل نمی‌شود. دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت خرید کارگران باشد. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در زمان حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند. کارگران سال‌هاست که قدرت پس‌انداز خود را از دست داده‌اند. وی ادامه داد: با توجه به تورم افسارگسیخته و خط فقر 10میلیون تومان، کارگران اگر کمتر از 4.5میلیون تومان دریافت کنند زندگی‌شان نمی‌گذرد. حتی اگر دستمزد کارگران 40درصد هم افزایش یابد با توجه به مشکلات کارگران قانع‌کننده نیست. حاج‌اسماعیلی افزود: به‌رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می‌شود و ملاکی برای ورود شورای‌عالی کار به بحث دستمزد است اما تاکنون عدد و رقمی که در کمیته دستمزد به‌عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می‌شود نتوانسته است دولت را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود. این فعال کارگری متذکر شد: پیش‌بینی‌ها به این سمت است که  سال 1400 تورم‌زا خواهد بود. در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده و بحث تحریم‌ها و عدم رفع آنها قطعاً روی قیمت‌ها تأثیرگذار است. از سمت دیگر اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمدهای نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه اینها نشان‌دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود، بنابراین ضرورت دارد دولت در برنامه خود تمهیدات جدی لحاظ کند تا بتواند به‌سمت تقویت قدرت خرید کارگران پیش رود، حجم عقب‌ماندگی دستمزد از تورم خیلی بیشتر است. حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد، گفت: در سه چهار دهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه‌سامانی و بی‌ثباتی‌ای که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده، روزبه‌روز باعث افزایش قیمت‌ها شده است. این مسأله بدون توجه به نیازهای خانواده‌های کارگران است و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.