در تجمع روز یکشنبه (هفدهم اسفند) بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، یکی از تجمع‌کنندگان به نام «اسماعیل گرامی» بازداشت و پس از 24 ساعت آزاد شد.

 به گزارش ایلنا، در این تجمع که در مقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، جمعی از فعالان صنفی حضور داشتند. بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش ناچیز مبلغ متناسب‌سازی خود نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری، پرداخت سرانه ۲درصدی درمان در زمان بازنشستگی، پرداخت نشدن کامل بدهی دولت به تامین اجتماعی بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی اعتراض داشتند.