صبح دیروز (۱۶ اسفندماه) شماری از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با تجمع مقابل ساختمان مجلس، خواستار رسیدگی به وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شدند. به گزارش ایلنا، تجمع‌کنندگان خواستار اصلاح احکام همسان‌سازی و برداشتن سقف، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه فولاد، پرداخت به موقع  هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد شدند.