کارگران ارکان ثالث شرکت گاز اصفهان از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد دارند. به گزارش ایلنا، کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری شرکت گاز استان اصفهان مشغول در این ارتباط می‌گویند: برخی از ما هنوز حقوق بهمن را نگرفته‌ایم و با وضعیت موجود امیدی نداریم قبل از پایان سال بتوانیم مطالبات مزدی خود را دریافت کنیم. این کارگران از عدم پرداخت عیدی‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: به‌رغم ورود به نیمه اسفند هنوز عیدی ما را پرداخت نکرده‌اند. این کارگران می‌گویند: اگر شرکت گاز با ما قرارداد مستقیم منعقد کند، مشکلات به صورت اصولی حل خواهد شد و معیشت ما بهبود پیدا خواهد کرد. چرا وقتی کار ما دائم و همیشگی است، باید با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد داشته باشیم و همیشه ارکان ثالث باقی بمانیم؟ یکی از این کارگران با بیان اینکه شب عید خرج داریم و باید فکری به حال پرداخت معوقات مزدی ما کنند، از مسئولان ارشد و کارفرمایان اصلی درخواست کرد با تحت فشار گذاشتن پیمانکاران، آنها را مجبور کنند مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کنند تا کارگران، شب عید شرمنده خانواده خود نباشند.