کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نسبت به عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل معترضند.

این کارکنان با بیان اینکه در هفته جاری برای مطالبه حقوق قانونی خود مقابل دفتر مدیریت سازمان تجمع کردیم و پیگیر حقوق خود شدیم، به ایلنا گفتند: حکم قانونی وزارت کار درباره اجرای طبقه‌بندی مشاغل باید اجرا شود. این طبقه‌بندی باید از سال ۱۳۹۰ به اجرا درمی‌آمد که به‌رغم وعده‌های داده شده هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

این کارکنان می‌گویند در بین حدود 30هزار شاغل منطقه ویژه، ما بدترین وضع معیشتی را داریم. اگر طرح طبقه‌بندی اجرایی شود تا اندازه‌ای معیشت ما بهبود می‌یابد وگرنه باید با حقوق‌های بسیار پایین‌تر از کارکنان رسمی و قرارداد دائم کار کنیم.

این کارکنان از مدیریت منطقه ویژه درخواست دارند هرچه زودتر به قانون عمل کرده و در وضعیت معاش کارکنان مدت‌ موقت، بهبود حاصل کند.