مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و شناسایی و رصد و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را با هدف صیانت از نیروی کار و تداوم تولید و حفظ حیات اقتصادی و تثبیت و توسعه اشتغال دنبال می‌کند. به گزارش ایسنا، کریم یاوری در سفر به استان همدان، افزود: صیانت از نیروی کار فقط در رسیدگی‌های حقوقی به دادخواست‌های قانونی کارگران و نیروی کار خلاصه نمی‌شود بلکه گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی بنگاه‌های مشکل‌دار در اولویت خواسته‌های کارگران است چراکه با حل مشکلات بنگاه‌ها، کارگران به خواسته‌های قانونی و حقوقی خود دست پیدا می‌کنند.  وی با بیان اینکه حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در مرحله اول به عهده کارفرمایان، مالکان، سهامداران و مدیران مسئول بنگاه‌هاست، تصریح کرد: در مرحله دوم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های صادرکننده مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری باید مسئولان بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را در حل مشکلات یاری کنند و در مرحله سوم، بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات و مشارکت‌کننده در ایجاد و احداث بنگاه‌ها باید در حل مشکلات سهیم باشند و کارفرمایان را در این زمینه یاری رسانند و در نهایت کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمهیدات لازم برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را اتخاذ کنند.