طبق گزارش مرکز عالی پژوهش تامین اجتماعی، صندوق بیمه‌ای کارگران به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال این ویروس، تاکنون ۱۰۷ اقدام مؤثر در مواجهه با بیماری کووید۱۹ به انجام رسانده است. به گزارش توسعه ایرانی، اهم اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا، در قالب پنج دسته ارائه شده که روشن می‌کند چگونه سازمان تأمین اجتماعی در کنترل شیوع ویروس، درمان بیماران کرونا، حمایت از کارگاه‌ها و اشتغال، حمایت از نیروی کار و آموزش و فرهنگ سازی، نقش به‌سزایی را در چارچوب منافع جمعیت تحت پوشش خود و همچنین منافع عمومی جامعه ایفا کرده است. براساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در پنج گروه ارائه شده است و در این راستا، ۱۰۷ اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا معرفی شده که حداقل ۴۰ اقدام در حوزه کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال ویروس، ۲۱ اقدام در خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به کرونا، ۱۰ اقدام در حوزه حمایت از کسب و کارها، بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان، ۲۴ اقدام در حوزه حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان و ۱۲ اقدام در حوزه آموزشی، فرهنگی و پژوهشی بوده است. علاوه بر این، تعداد زیادی اقدام دیگر برای این منظور در دستور کار سازمان قرار دارد که عمدتاً در زمره گروه اول و توسعه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرند.