کارگران شرکتی مخابرات از گسترش تبعیض و عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل انتقاد دارند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، از نامه‌ای خبر دادند که خطاب به ادارات کل تهران ارسال شده و پرسنل پیمانکاری را به سه قسمت تقسیم کرده است: آنها که قرار است در سال بعد ادامه کار ندهند، پرسنل ضعیف که باید قرارداد یک ماهه یا دوماهه داشته باشند و پرسنل باکیفیت که می‌توانند قرارداد سه‌ماهه داشته باشند.

شرکتی‌ها با انتقاد از این رویکرد می‌گویند: چرا امنیت شغلی و امید به آینده پیمانکاری‌های مخابرات هر روز در معرض تهدید بیشتر قرار می‌گیرد. از این‌همه تبعیض و بی‌عدالتی خسته شده و به ستوه آمده‌ایم.

یک پرسنل شرکتی در رابطه با این تبعیض می‌گوید: من و یک همکار رسمی در یک اتاق می‌نشینیم و کارمان هم تقریباً یکی است ولی من سه میلیون تومان حقوق می‌گیرم و ایشان 10میلیون! سابقه کار ما هم یکسان است.

پرسنل شرکتی مخابرات از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس الزامات قانونی انتقاد دارند و می‌گویند: خواستار اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقه‌بندی هستیم؛ طرحی که با مشارکت خود ذی‌نفعان باید تدوین شود.