مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: سهم زنان بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی از ۱۸.۹درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰.۳درصد تا پایان شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحیده نگین افزود: سهم زنان در بین بیمه‌شده‌های ورودی جدید حدود ۳۵درصد است که بیانگر روند رو به رشد سهم بیمه‌شدگان زن در سال‌های آتی است.

نگین با تاکید بر عدالت جنسیتی از موضوع دستمزد خاطرنشان کرد: میانگین دستمزد پایه کسور بیمه‌ای بیمه‌شدگان زن نسبت به حداقل دستمزد در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال برابر ۱.۴ است، این نسبت برای مردان ۱.۳ اعلام شده که نشان‌دهنده برقراری عدالت دستمزدی جنسیتی در بازار کار رسمی است.

وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های اخیر همواره صعودی بوده، گفت: این نرخ از ۱۳.۴درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۵درصد در سال ۱۳۹۸ ارتقا یافته اما در نیمه اول سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا این نرخ به ۱۴.۱درصد کاهش یافته است.

نگین، ترجیح کارفرمایان برای تعدیل نیروی کار زن را یکی از دلایل کاهش بیشتر اشتغال زنان نسبت به مردان به واسطه شوک کرونا دانست و افزود: کارفرمایان به دلیل اینکه مردان را مسئول معیشت خانوار می‌دانند ترجیح می‌دهند در زمان رکود تعدیل زنان را در اولویت قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: حضور بیشتر زنان در بخش خدمات و اثرپذیری این بخش از شیوع ویرس کرونا و حضور بیشتر زنان در بخش غیررسمی و اشتغال پاره‌وقت و همچنین نبود رویکرد چندبعدی (خانواده، تربیت فرزندان و درآمد) به سیاست‌گذاری‌های اشتغال زنان نیز از دیگر دلایل آسیب اشتغال زنان در زمان همه‌گیری کروناست.

مشاور امور بانوان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در نیمه اول سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود ۷۱۷هزار نفر از جمعیت اشتغال زنان کاهش یافته است این در حالی است که کاهش اشتغال مردان برابر با ۶۳۷هزار نفر بوده است. به عبارتی کرونا بر اشتغال زنان بیش از مردان اثرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۵درصد مستمری‌بگیران بازمانده، زنان هستند، تاکید کرد: این موضوع بیانگر نقش حمایتی بیمه‌های اجتماعی از خانوارهای کارگران است. نگین همچنین درباره سهم شرکت‌های تعاونی فعال زنان گفت: این سهم از کل تعاونی‌های فعال از ۹.۵درصد در سال ۹۶ به ۱۰.۸درصد در سال ۹۹ رسیده است.