وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ کرد.

محمد شریعتمداری در حساب توئیتر خود نوشت: به لطف خدا، وزیر محترم اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی‌‍سازی ابلاغ کرد.

یک فعال کارگری هپکو به مهر خبر داده که هپکو یک هزار و ۲۰۰میلیارد بدهی دارد و قرار بوده است تهاتر انجام شود اما هنوز خبری از اینکه جزئیات این تهاتر به چه صورتی است، منتشر نشده است.

امسال، شرکت هپکو به جهت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.