دیروز (پانزدهم بهمن)، جمعی از بازنشستگان کارگری با حضور در مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار رسیدگی به مطالبات قانونی خود شدند.

به گزارش ایلنا، حاضران در این تجمع، مهمترین خواسته خود را افزایش مستمری‌های دریافتی به اندازه خط فقر دانسته و می‌گویند: باید با اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری به اندازه سبد معیشت و خط فقر افزایش یابد. در عین حال، باید بودجه کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص یابد تا دریافتی این بازنشستگان همپای سایر بازنشستگان کشوری افزایش یابد.

این بازنشستگان در عین حال، خواستار ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی، افزایش خدمات رفاهی و توجه به منزلت بازنشستگان شدند.

پیش از این، در ششم و هفتم بهمن ماه نیز بازنشستگان کارگری، تجمعات اعتراضی ترتیب داده و از مسئولان درخواست کردند به مطالبات قانونی آنها توجه کنند.