بازنشستگان کارگری با تاکید بر ضرورت برآورده شدن مطالبات خود می‌گویند: پایان سال است و باید خواسته‌های ما برآورده شود. به گزارش ایلنا، بهمن ماه امسال، بازنشستگان کارگری در دو نوبت دست به تجمع اعتراضی زدند، یک بار در ششم بهمن مقابل سازمان برنامه و بودجه و بار دیگر در هفتم بهمن، مقابل سازمان تامین اجتماعی. حالا گروه‌های مختلف بازنشستگان کارگری با تاکید بر اینکه در روزهای پایانی سال هستیم و باید دولت و مجلس به مطالبات ما رسیدگی کنند، مهم‌ترین خواسته‌های خود را اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی و اختصاص بودجه کافی برای اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق در سال آینده می‌دانند و می‌گویند: اگر به خواسته‌هایمان توجه نشود، باز هم مقابل مجلس می‌رویم. این بازنشستگان با بیان اینکه بیست و ششم بهمن، مقابل مجلس شورا جمع می‌شویم، از نمایندگان مجلس درخواست دارند به خواسته‌های برحق بازنشستگان کارگری در تنظیم و اصلاح لایحه بودجه توجه کنند.