سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفت: برای شناسایی افراد در طرح حمایت معیشتی کرونا، در کنار بررسی درآمد، منزل مسکونی، خودرو، سفر خارجی و شغل ثابت، مجموع تراکنش‌های بانکی خانوار نیز ارزیابی شد.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره شیوه دهک‌بندی افراد، اظهار داشت: دهک‌بندی دو روش دارد. در یک روش از بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت مرتب شده و در نهایت تقسیم بر ۱۰ می‌شود. در کشور ما که ۸۶ میلیون جمعیت دارد یعنی هر دهک ۸ میلیون و ۶۰۰هزار نفر است.

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا ادامه داد: روش دوم این است که برای هر دهک کف و سقف درآمدی در نظر گرفته می‌شود و به این نحو افراد دسته‌بندی می‌شوند. به عنوان نمونه افرادی که کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند دهک اول محسوب می‌شوند و بقیه افراد نیز براساس کف و سقف درآمدی که مشخص می‌شود دسته‌بندی می‌شوند.

میرزایی در توضیح شیوه شناسایی افراد در طرح معیشتی خانوار، گفت: شناسایی افراد برای طرح کمک معیشتی کرونا کار بسیار ساده‌ای بود. در این تقسیم‌بندی در ابتدا افرادی که در طرح معیشتی خانوار نبودند از لیست حذف شدند، در ادامه افرادی که شغل ثابت داشتند نیز براساس اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای، کارکنان دولت و بازنشسته‌ها کنار گذاشته شدند و در نهایت برای اینکه این اطلاعات خطا نداشته باشد مجموع تراکنش‌های بانکی خانواده این افراد بررسی شد و در نهایت ۳۴ میلیون نفر شناسایی شدند. وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی که دارایی ندارند اما تراکنش‌های بانکی بزرگی دارند، گفت: یک خانواده ۳ نفره نه درآمد ثابتی داشت، نه خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود اما مجموع خرید کارت وی هر ماه ۲۶ میلیون تومان بوده است. واریزی همین فرد در سال ۹۸ حدود ۳۰۵ میلیون تومان و در سال ۹۷ حدود ۷۰۵ میلیون تومان بوده بنابراین برای اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند تراکنش‌ها نیز بررسی شد.

سخنگوی طرح کمک معیشتی کرونا گفت: سامانه رفاه ایرانیان سامانه بسیار دقیقی است طوری که باورکردن این دقت برای مردم و حتی برخی مسئولین مشکل است.

وی تصریح کرد: یونیسف در گزارشی اعلام کرد در ایران ۸۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. مرکز آمار نیز در گزارشی ۵۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل را تأیید کرد اما با کمک این سامانه به تفکیک استان به ۱۳۲هزار کودکی که تحصیل نمی‌کنند، رسیدیم. در گام بعدی به همه آنها پیامک زدیم و آن را صحت‌سنجی کردیم. در نهایت متوجه شدیم عده‌ای از آنها ترک تحصیل کرده‌اند، عده‌ای مهاجرت کرده‌اند و عده‌ای نیز از دنیا رفته‌اند و در نهایت به حدود ۴۰هزار کودک جامانده از تحصیل رسیدیم که با آمار یونیسف و حتی مرکز آمار تفاوت بالایی دارد.

میرزایی خاطر نشان کرد: سامانه رفاه ایرانیان می‌تواند برای صحت‌سنجی کمک خیرین، جمع‌آوری اطلاعات زنان سرپرست خانوار و... استفاده شود. مباحث فنی این اقدام کاملاً فراهم است اما سیاست‌گذار باید آن را مطالبه کند.