نماینده قروه و دهگلان در مجلس گفت: ظرفیت بازارچه‌های مرزی فرصت طلایی برای کولبران و مرزنشینان است. گاهی همین بازارچه‌ها می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه مشترک با کشورهای همسایه به رونق اقتصادی ختم شوند.

پرویز اوسطی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: رشد بیکاری در استان‌های مرزی منجر شده تا بسیاری از افراد به سمت کولبری بروند. کولبری یک شغل نیست بلکه اجبار است.

نماینده قروه و دهگلان در مجلس افزود: اوضاع زندگی کولبران هم به لحاظ امنیت شغلی هم به جهت مالی در شرایط خوشایندی نیست. طی دوره‌های قبل، مجلس برای بهبود شرایط کولبران بسیار تلاش کرده و طرح‌هایی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد از قبیل  بیمه و امنیت شغلی کولبری که هیچ‌یک به سرانجام خوشایندی نرسید.

وی ادامه داد: هر چند وقت با اتفاق ناگواری در خصوص مرگ کولبران افکار عمومی به سمت استان‌های مرزی کشانده می‌شود. معیشت و امنیت کولبران در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد و بدون شک اکثریت نمایندگان به این موضوع عکس‌العمل مثبتی خواهند داشت تا شان و منزلت این عزیزان حفظ شده و حداقل‌های لازم برای زندگی کولبران مورد توجه قرار بگیرد.