پرداخت حقوق کارگران یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی ایلام، به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» ذکر می‌شود طی چهار ماه اخیر به تعویق افتاده است.

به گزارش ایلنا، این کارگران که تحت مسئولیت شرکت پیمانکار کهربا توان بوده و به صورت روزمزدی به کارهای ساخت پتروشیمی ایلام مشغول‌اند، بابت مطالبات خود معادل چهار ماه دستمزد معوقه طلب دارند.

به گفته کارگران شاغل، کارگران مذکور در پیگیری مطالبات خود هر چند وقت یک بار در مقابل شرکت و نهادهای مختلف دولتی دست به اعتراض صنفی می‌زنند که آخرین بار چند روز پیش مقابل ساختمان استانداری انجام شد.

این کارگران با بیان اینکه مهم‌ترین عامل این وقفه چهار ماهه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی از سوی شرکت پیمانکار است، درباره وضعیت شغلی خود گفتند: به دلیل روزمزدی بودن قراردادهایمان در این واحد پتروشیمی همیشه نگران از دست دادن شغل خود هستیم.

در این زمینه «بسطامی» مسئول روابط‌عمومی پتروشیمی ایلام، با اعلام اینکه پرداخت مطالبات کارگران مذکور با شرکت پیمانکاری «کهربا توان» است، وعده پرداخت مطالبات کارگران را طی چند روز آینده از سوی پیمانکار داد.