معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۴۰درصد متقاضیان ثبت‌نامی واجد شرایط جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور در طرح اقدام ملی مسکن را کارگران تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایرنا، ابراهیم صادقی‌فر در نشست شورای مسکن استان سمنان اظهار داشت: از مجموع ۸۵۰هزار نفر ثبت‌نام‌کننده واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن‌ از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور، ۳۵۸هزار نفر از جامعه کارگری هستند.