روز شنبه (بیستم دی ماه) بر اثر رها شدن کابل نگهدارنده عرشه پل شهید همدانی (میدان سپاه) شهر همدان، ۴ کارگر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، در حادثه رها شدن کابل نگهدارنده عرشه پل شهید همدانی (میدان سپاه) شهر همدان، چهار کارگر حین انجام کار کشش کابل‌ها مصدوم شدند.