بازنشستگان کارگری صبح دیروز با تجمع مقابل مجلس، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: از نمایندگان مجلس و تمام مسئولان انتظار داریم به مطالبات قانونی ما توجه کنند. ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه خط فقر، اصلاح همسان‌سازی براساس قانون و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان هستیم. بازنشستگان سخت و زیان‌آور نیز در این تجمع حضور داشتند. یکی از این بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود می‌گوید: ما خواستار اصلاح همسان‌سازی براساس رای دیوان عدالت هستیم. باید هر سال سابقه کار سخت ما، یک سال و نیم در نظر گرفته شود. بازنشستگان می‌گویند: نمایندگان مجلس باید به بحث معیشت بازنشستگان، مسئولانه ورود کرده و مشکلات ما را حل کنند.