معاون وزیر کار از تمدید مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن برای متقاضیان دارای شرایط ازجمله کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و زنان سرپرست خانوار خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی، ابراهیم صادقی‌فر گفت: در راستای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد فرصت واریز آورده اولیه و تکمیل موجودی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تمدید شود. وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات متقاضیان موجود در سامانه جامع اقدام ملی مسکن و بانک‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، مشخصات متقاضیان گروه‌های هدف شامل کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و زنان سرپرست خانوار ازجمله کد ملی، دهک‌بندی متقاضیان، بررسی وضعیت فرم ج ثبت‌نام‌کنندگان و... را که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند به تفکیک هر استان و شهرهای تابعه احصا کرده است.