معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی هفت سال گذشته برای کاهش فاصله معیشت با دستمزد، میزان افزایش دستمزدها نسبت به تورم ۲درصد بیشتر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حاتم شاکرمی : امسال هم افزایش دستمزدها نسبت به تورم بیشتر بود اما تورمی که در طول سال ایجاد شد این افزایش را تحت تاثیر قرار داد. وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صاحبان مشاغلی را که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته‌اند با حمایت از بیمه بیکاری، پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده و حمایت معیشتی از کارگران در بخش‌های غیررسمی به طور جدی مورد توجه و حمایت قرار داده است. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای افزایش دستمزد کارگران طبق روال سال‌های گذشته از دی‌ماه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی شروع می‌شود و در این چارچوب امسال هم کمیته تخصصی شورای عالی کار که مرجع اصلی تعیین دستمزدهاست آغاز به کار کرده است.