عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی با عنوان این مطلب که خبری از افزایش بودجه سازمان در سال آینده نیست، گفت: براساس لایحه بودجه فقط ۱۱هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: طبق گفته نمایندگان مجلس یک سوم ۹۰هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال آینده برای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در نظر گرفته شده به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این اعتبار دردی از کارگران و بازنشستگان دوا نمی‌کند، افزود: بهتر است به جای این ۳۰درصد، حقوق کارگران و بازنشستگان براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: ۳ سال قبل در لایحه بودجه ۵۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص یافت. امسال این مبلغ باید به ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسید در حالی که این‌گونه نشد و به 30هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

شوکت با اشاره به اینکه متأسفانه در لایحه بودجه، ردیف مستقل و مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده، گفت: در یک ردیف ۹۰هزار میلیارد تومان آمده که برای آن هم شرکای زیادی ذکر شده است.

وی افزود؛ اگر به گفته نوبخت ۳۰درصد به تأمین اجتماعی برسد حدود 27هزار میلیارد سهم ما می‌شود که با کم کردن ۱۶هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی، فقط ۱۱هزار میلیارد از بدهی دولت به سازمان پرداخت خواهد شد که اصلاً قابل قبول نیست.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: عدم افزایش بودجه تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تبعات اجتماعی به دنبال دارد.