رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قزوین از انتظار حدود ۳ هزار کارگر ساختمانی این استان برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی خبر داد و از توقف بیمه کارگران ساختمانی این شهرستان در سال جاری انتقاد کرد. «سیدمحمد حسینی آشنستانی» به ایلنا گفت: در حال حاضر حدود سه هزار کارگر ساختمانی در قزوین که کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای دریافت کرده‌اند و تمامی مراحل اداری استفاده از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را طی کرده‌اند و در نوبت قرار دارند. وی افزود: از ابتدای سال جاری، سهمیه بیمه کارگران ساختمانی متوقف شده و هیچ مسئولی پاسخگوی نیاز بیمه‌ای کارگران ساختمانی نیست. به گفته این فعال صنفی، سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هیچ‌گاه عادلانه نبوده و تعداد قابل توجهی از سهمیه بیمه‌ای کارگران ساختمانی در گذشته به کارگران خارج از این صنف تعلق می‌گرفت.