رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به شرایط پرداخت حمایت معیشتی ۱۰۰هزار تومانی، کارگران مشمول دریافت این کمک معیشتی را اعلام کرد. فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس دستورالعملی که توسط وزارت کار برای پرداخت کمک معیشتی ابلاغ شده، دو گروه با در نظر گرفتن شرایطی از این کمک معیشتی بهره‌مند خواهند شد. وی ادامه داد: گروه اول افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که کمک معیشتی ۱۲۰هزار تومانی به آنها پرداخت می‌شود و گروه دوم شامل کسانی است که  حقوق ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: با توجه به شرایط اعلام شده، کارگران فصلی، کارگران روزمزد و بخشی از کارگران ساختمانی مشمول دریافت کمک معیشتی ۱۰۰هزار تومانی می‌شوند. بیات تصریح کرد: این طرح شامل حال کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمی‌شود و جامعه کارگری و بازنشستگان از این چرخه حذف شده‌اند.

وی تصریح کرد: کمک معیشتی ۱۰۰هزار تومانی فقط شامل کسانی است که هیچ‌گونه بیمه و حقوق و درآمد ثابت ندارند ولی حدود ۳۰ میلیون نفر می‌شوند که باید دید از کجا و چه کسانی هستند.

به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در شرایط حاضر کسانی که حقوق ثابت می‌گیرند درآمدشان وضع معیشت آنها را پوشش نمی‌دهد چه برسد به کارگران فصلی و روزمزد و ساختمانی که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل و ماه‌ها بیکار و خانه‌نشین شدند.