معلمان خرید خدمات سال ۹۳ به بعد روز یکشنبه (۲۳ آذر) مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا و به گفته معترضان که تعداد آنها به چند صد نفر می‌رسید، حدود ۱۳هزار معلم خرید خدمات از سراسر کشور، خواهان مشخص شدن وضعیت استخدام خود و یکسان شدن مدل قراردادها هستند. به گفته این گروه از معلمان، همکارانشان در برخی استان‌ها تنها ماهی ۳۰۰هزار حقوق دریافت می‌کنند و یک بیمه ۱۰ روزه دارند در حالی‌که ساعت کار آنها با معلمان رسمی تفاوتی ندارد. معلمان حاضر در این تجمع با اشاره به طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استخدام خود، گفتند: این نهاد تاکید دارد که برای روشن شدن وضعیت استخدامی معلمان خرید خدمات باید آزمون استخدامی ماده ۲۸ برگزار شود. در همین حال این شورا اعلام کرده که استخدام معلمان تنها باید از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود.