رضا الکثیر کارگر اخراجی هفت تپه، بر اثر خودکشی درگذشت.

به گزارش کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه،‌ او ساکن آبادی حر بود و درخواست بازگشت به کار و امضای قرارداد کاری داشت اما به درخواست او باوجود اصرار زیادش ترتیب اثر داده نشد.

براساس این گزارش، الکثیر دو خواهر فلج داشت و با فشار اقتصادی - معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کرد.