مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از همسان‌سازی مستمری ۱۲۰هزار بازنشسته روستایی و عشایر خبر داد.

علی شیرکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: مستمری افرادی که ۱۵ سال قبل بازنشسته شده بودند با کسانی که به تازگی بازنشسته شدند همسان‌سازی شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: مستمری بازنشستگان روستایی و عشایری که پایه حقوق آنها پایین بود و سنواتشان نیز زیاد نبود، از افزایش خوبی برخوردار شد.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین مستمری مستمری‌بگیران ۵۲درصد افزایش یافته، گفت: افزایش مستمری‌ها و مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر را از ابتدای سال محاسبه کردیم و پرداختی‌هایی که انجام دادیم ۴.۲ برابر پرداختی‌های ماه‌های قبل بود.

شیرکانی با اشاره به اینکه علاوه بر همسان‌سازی مستمری، سنوات ۸ ماه هم محاسبه و واریز شده، افزود: امیدواریم در شرایطی که شیوع کرونا فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد کرده، همسان‌سازی مستمری‌ها بتواند التیامی بر دردهای آنها باشد و مقداری از کسری‌های مالی بازنشستگان تحت پوشش را کاهش دهد.

وی در مورد اعتبار همسان‌سازی مستمری‌ها گفت: اعتبار مورد نیاز همسان‌سازی را از محل اعتبارات داخلی صندوق تأمین کردیم و به اعتبار مستمری‌ها، ۵۰درصد اضافه شد.