مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از مشخص شدن نتایج ثبت‌نام اینترنتی وام ضروری ۱۰میلیون تومانی این صندوق خبر داد و گفت: ۱۲۹هزار و ۷۵۰ نفر واجد شرایط دریافت این تسهیلات شدند. به گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، محمود مرتضایی‌فرد افزود: نتایج مرحله نخست ثبت‌نام وام ضروری که ۳۰ آبان ماه مهلت ثبت‌نام آنلاین آن به اتمام رسیده بود، مشخص شده است. وی با بیان اینکه نتایج و اسامی واجدان شرایط از ۱۰ آذر ماه در سایت اصلی صندوق بازنشستگی قابل مشاهده است، گفت: اسامی واجدین شرایط در سایت صندوق قرار گرفته و افراد می‌توانند با شماره دفترکل بازنشستگی، کد ملی و شماره حساب بانک صادرات که از آن حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، نتایج اعلامی را مشاهده کنند.