نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری نشان داد که ۶۲درصد از متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری، در طول ماه‌های گذشته مجددا مشغول به کار شدند و ۳۸درصد متقاضیان همچنان بیکار هستند.

مصرف گوشت قرمز ۷۲درصد، مصرف مرغ ۷۶درصد، مصرف برنج ۷۱درصد، مصرف لبنیات ۶۱درصد و مصرف تخم‌مرغ حدود ۴۲درصد در خانواده‌های بیکارشدگان در دوره شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است

به گزارش «توسعه ایرانی»، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در ادامه انجام پژوهش‌های نظرسنجی‌ و افکارسنجی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در سال جاری درباره مسائل مهم حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، دو نظرسنجی مختلف را درباره موضوع بیمه بیکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور به پایان برد.

این نظرسنجی‌ها با هدف کلی به دست آوردن تصویری دقیق‌تر از وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا و میزان رضایت آنان از خدمات ارائه شده در حوزه بیمه بیکاری و فرآیندهای مرتبط با آن در دو فاز جداگانه، در شهریور و مهرماه ۱۳۹۶ در سطح تمامی استان‌های کشور صورت گرفت. جامعه آماری این نظرسنجی بیش از ۷۰۰هزار نفر از بیکار شدگان متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری بود که در سامانه در نظر گرفته شده از سوی وزارت و سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی ابتدای اسفند ۱۳۸۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۶ ثبت‌نام کرده بوده‌اند.

این پژوهش در دو فاز جداگانه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری، معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت. هدف اصلی پژوهش فاز اول که در شهریور ۱۳۹۶ انجام شد، به دست آوردن تصویری از وضعیت اقتصادی و رفاهی بیکارشدگان و میزان رضایت آنان از خدمات ارائه شده در این حوزه بود. این فاز با حجم نمونه ۱۱۱۳ نفر در تمامی استان‌های کشور انجام شد.

 متقاضیان بیمه بیکاری در این فاز، خود شامل دو دسته اصلی بودند: اول، کسانی که همچنان از زمان ثبت درخواست بیمه بیکاری، بیکار مانده‌اند و دوم، کسانی که پس از ثبت این درخواست، مجددأ مشغول به کار شده‌اند. فاز دوم این پژوهش به فاصله 10 روز از فاز اول، با حجم نمونه ۱۰۵۶ نفر و مجددا در سطح تمامی استان‌های کشور و در مهرماه ۱۳۹۶ انجام شد.

بیش از ۹۳درصد از بیکارشدگان ابراز داشته‌اند که در ایام بیکاری مجبور شده‌اند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را کاهش دهند و ۷۶درصد آنها مجبور به کاهش هزینه‌های مواد خوراکی خانواده‌شان در این دوره زمانی شده‌اند

هدف اصلی از انجام فاز دوم، یافتن پاسخ دقیق به سؤال «میزان بازگشت به کار بیکارشدگان» (متقاضیان بیمه بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا) بود.

نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۲۷درصد از بیکارشدگان قرارداد شغلی دائم داشته و قرارداد باقی بیکارشدگان از نوع قرارداد موقت بوده است. همچنین حدود ۴۲درصد از بیکارشدگان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. حدود ۶۸درصد از بیکارشدگان در این دوره زمانی، سرپرست خانوار بوده‌اند (در موج اول این نظرسنجی این میزان ۶۳درصد ارزیابی شده بود).

مطابق نتایج این پژوهش، ۶۲درصد از متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری، در طول ماه‌های گذشته مجددا مشغول به کار شدند و ۳۸درصد متقاضیان نیز همچنان بیکار هستند. نتایج این پژوهش نشان داد حدود ۷۵درصد از متقاضیان بیمه بیکاری از سهولت فرآیند ثبت‌نام در سامانه مشخص شده، رضایت داشته‌اند. همچنین بیش از ۹۳درصد از بیکارشدگان ابراز داشته‌اند که در ایام بیکاری مجبور شده‌اند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را کاهش دهند. بیش از ۷۶درصد آنان مجبور به کاهش هزینه‌های مواد خوراکی خانواده‌شان در این دوره زمانی شده‌اند.

مطابق نتایج این پژوهش، مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲درصد از خانواده‌های افراد بیکارشده، به صورتی کاهش جدی پیدا کرده است و حدود ۱۵درصد از خانواده‌های بیکارشدگان، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند.

حدود ۷۶درصد از خانواده‌ها، دچار کاهشی محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱درصد از خانواده‌ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱درصد خانواده‌ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود ۴۲درصد خانواده‌های بیکارشدگان کاهش در مصرف تخم‌مرغ را در این دوره شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. حدود ۷۰درصد از خانواده‌ها، کاهش در مصرف ماهانه میوه را نیز گزارش کرده‌اند.