دادستان استان لرستان در نامه‌ای خطاب به شهردار خرم‌آباد، خواستار پرداخت حقوق کارگران خدماتی و فضای سبز در کوتاهترین زمان ممکن شد.

به گزارش روابط‌عمومی دادگستری لرستان، «داریوش شاهون‌وند» دادستان لرستان در نامه‌ای خطاب به شهردار خرم‌آباد گفت: مدتی است که کارگران فضای سبز و خدماتی (پیک تنظیف) حقوق خود را دریافت نکرده‌اند لذا لازم است که در اسرع‌وقت حق و حقوق آنها پرداخت شود. وی با ذکر این موضوع که استنکاف از پرداخت حقوق قانونی ایشان موجب برخورد قانونی خواهد بود، تاکید کرد: باید در کمترین مدت زمانی نسبت به پرداخت حقوق کارگران شهرداری اقدامات لازم معمول شود.