گروهی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی استان خوزستان با حضور در مقابل ساختمان استانداری خواستار تعیین تکلیف خود شدند.

به گزارش ایلنا، این عده که قبل از سال ۹۲ در نهضت سوادآموزی مشغول کار شده‌اند، می‌گویند: به‌رغم فعالیت چند ساله جزو مشمولین آزمون قرار نگرفتیم. ما بلاتکلیف مانده‌ایم و خواستار تعیین تکلیف هستیم. به گفته آنها، آموزش‌دهندگان قبل از سال ۹۲ حتی به عنوان حق‌التدریس هم جذب نشده‌اند و به هر جا مراجعه کرده‌اند، به آنها گفته شده باید منتظر آزمون مشمولین شوند. آنها می‌گویند: حالا که آزمون به پایان رسیده، باید آموزش‌دهندگان فرد به فرد نیز تعیین تکلیف شوند.