مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی تامین اجتماعی با اشاره به درج مطلبی در رسانه‌ها درباره صدور بخشنامه‌ای مبنی بر تعیین مهلت سه‌ماهه برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی و مختومه شدن پرونده در صورت عدم پرداخت آنها، گفت: این مطلب خلاف واقع بوده و سازمان محدودیتی برای این طیف از کارگران شاغل ایجاد نمی‌کند. محمد محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: احراز اشتغال هر بیمه‌شده در شغل خود اعم از قالیبافی، کارگر ساختمانی، راننده و... از اختیارات سازمان بوده و برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی از منابع مقرر تعیین شده است.

وی افزود: برای جلوگیری از مراجعات مکرر در ایام شیوع بیماری کرونا علاوه بر امکان پرداخت غیرحضوری حق بیمه، مقرر شد تمهیداتی فراهم شود که از طریق پیامک پرداخت حق بیمه و ماه‌هایی که پرداخت نشده به کارگر ساختمانی اطلاع‌رسانی شود.

او ادامه داد: این سازمان برای بهره‌مندی کلیه کارگران شاغل در امر ساختمانی از مزایای قانون تامین اجتماعی، ترتیبی اتخاذ کرده که کارگران ساختمانی حق بیمه هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کنند.