نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس، بیکاری ۳۸درصدی در این مناطق را زجرآورتر از دوران دفاع مقدس عنوان کرد. به گزارش ایسنا، قاسم ساعدی در تذکری در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) مجلس گفت: مردم این منطقه همچنان با محرومیت مبارزه می‌کنند و زیرساخت‌های خراب شهرهای سوسنگرد، بوستان و هویزه همچنان موجب نگرانی مردم است. نرخ ۳۸درصدی بیکاری، نشاط را از جوانان و فرزندان شهدا، رزمندگان و ایثارگران گرفته و این زجرآورتر از دوران دفاع مقدس است.