سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضع نابه‌سامان معیشتی کارگران، از دولت خواست که مالک کارخانه هفت‌تپه را خلع ید کند. به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در نطق میان‌دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت: مردم با رای‌های خود سرنوشت خود را به عمل ما گره زدند نه به حرف‌های ما. من آقازاده نیستم، روستازاده‌ای هستم که از دل جامعه کارگران و کشاورزان پشت این تریبون ایستادم و نمی‌دانم از سلامت به خطر افتاده مردم بگویم یا معیشت و مشکلات اقتصادی؟ اگرچه با بیان این دردها برخی مسئولینی که خود را به خواب غفلت زدند را نمی‌توان بیدار کرد و به آنها نشان داد که مردم مستمر می‌دوند اما به تورم نمی‌رسند، تلاش می‌کنند اما صاحب‌خانه نمی‌شوند. دولت بداند پاسخ رای معنادار ملت ایران فقط شعار تدبیر و امید نبود.

بابایی کارنامی اظهار کرد: دولت و نهادهای مربوطه با کاهش فرایند شروع کسب و کار اوضاع اشتغال را بهبود بخشند تا دردی از دردهای جوانان کشور کم شود.