وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط اقتصادی موجود، دفترچه بیمه پایه سلامت رایگان بدون ارزیابی وسع در اختیار افرادی که تحت هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند، قرار می‌گیرد.

به گزارش توسعه ایرانی، همچنین افرادی که پیش از این از پوشش بیمه‌ای رایگان برخوردار بودند برای تمدید دفترچه خود نیاز به ارزیابی وسع نداشته و دفترچه بیمه آنها تمدید می‌شود.