عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید آنچه که در ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرایی شده، فاصله‌ای قابل توجه با اهداف و برنامه‌ها و استانداردهای جهانی دارد. عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ارزیابی‌ها از وضعیت خصوصی‌سازی و فعال کردن بخش غیردولتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ما در سطح جهان رتبه ۱۳۰ را داریم که این مسأله به خوبی نشان می‌دهد عملکرد ما در این حوزه چگونه بوده است.

به گفته وی، با وجود تمام شعارها، امروز همچنان بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و با عملکرد ضعیف و عجیب در خصوصی‌سازی، بسیاری از نهادهای دولتی عملا در اختیار شبه‌دولتی یا خصولتی‌ها قرار گرفته‌اند و به این ترتیب خصوصی‌سازی اشتباه، خود به مشکلات موجود در اقتصاد ایران اضافه کرده است.