صبح دیروز (۵ آبان ماه) ۱۲ نفر از کارگران قراردادی کارخانه آب معدنی داماش به دلیل‌ عدم نیاز کارفرما، بیکار شدند.

به گزارش ایلنا، یکی از کارگران این شرکت با بیان اینکه هنوز نزدیک به ۲۰ کارگر در این شرکت مشغول کارند، افزود: این تعدیل‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته و این نگرانی را به وجود آورده که همکاران باقیمانده نیز به سرنوشت مشابه مبتلا شوند. بنا بر ادعای وی، اخیرا شورای تامین استان گیلان اقدام به بررسی مشکلات این واحد تولیدی کرده و قرار است سه میلیارد تومان اعتبار مالی برای این واحد تخصیص داده شود. کارفرما نیز برای دریافت این مبلغ متعهد شده امنیت شغلی کارگران را تامین کند. به گفته این کارگر، آنها در حال حاضر حدود سه ماه و نیم حقوق معوقه طلبکارند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است.