مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان درباره اتفاقات اخیر در شرکت پودر ماهی قشم گفت: بررسی‌های اولیه این حادثه دلخراش نشان‌دهنده عدم توجه به نکات ایمنی کار بوده است.

به گزارش ایلنا، هادی ابراهیمی اظهار داشت: به محض اطلاع از بروز حادثه در کارخانه پودر ماهی در قشم، تیم کارشناسی و بازرسی کار این اداره کل جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه به محل اعزام شدند. وی خاطرنشان کرد: گازسنجی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، تجمع گاز سولفید هیدروژن و منواکسید کربن و کاهش اکسیژن محیط که موجب گاز گرفتگی شده را به اثبات رسانده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان تصریح کرد: به دنبال کاهش اکسیژن محیط، یکی از کارگران دچار حادثه شده و پس از آن چهار نفر دیگر از کارگران برای نجات جان همکار خود به درون حوضچه ماهی رفته که متأسفانه آنها نیز دچار گازگرفتگی شده‌اند.

ابراهیمی عنوان کرد: در نهایت این حادثه منجر به مصدومیت یک نفر و فوت چهار نفر دیگر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، نداشتن تهویه مناسب حوضچه محل انجام فعالیت کارگران، عدم نظارت بر عملکرد کارگران، عدم ارزیابی خطرات کاری کارگران توسط کارفرما و عدم گازسنجی قبل از ورود کارگران به فضای بسته را ازجمله عوامل وقوع حادثه عنوان کرد.