رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بیان کرد: ۷۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند و امنیت شغلی آنان رو به کاهش است. اینها همه تله‌های جمعیتی فقر هستند. نتیجه این تله‌های جمعیتی فقر، سیاه‌چاله‌هایی است که خطرات و بحران‌های اجتماعی را به دنبال دارد. نسرین نورشاهی گفت: با شیوع بیماری کووید۱۹ بشر با یک ابر مساله روبه‌رو شده و تقریبا دو میلیارد نفر در جهان به زیر خط فقر رفته‌اند. در ایران نیز خط فقر حدود ۱۰میلیون تومان است. تقریبا می‌توان گفت حدود دو میلیون نفر نیز درصدد خارج شدن از محیط کار هستند و یک میلیون کارگر تامین اجتماعی بیکار شدند. نورشاهی افزود: ۷۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند و امنیت شغلی آنان رو به کاهش است. اینها همه تله‌های جمعیتی فقر هستند. نتیجه این تله‌های جمعیتی فقر، سیاه‌چاله‌هایی است که خطرات و بحران‌های اجتماعی را به دنبال دارد. این بحران‌ها و آسیب‌ها عواقب خاصی دارد ازجمله حاشیه‌نشینی، اختلال در آموزش و پرورش کودکان، بی‌ارزش شدن ارزش‌ها و... . رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بیان کرد: امروز بحران‌های ناامیدی،‌ فرسایش اعتماد،‌ عدم یکپارچگی اجتماعی و ‌اختلال در سلامت اجتماعی از تله‌های فقر است که با آن روبه‌رو شده‌ایم یا در آینده نزدیک با آن روبه‌رو خواهیم شد.