وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای تسهیل کسب و کار دو هزار بخشنامه را بازنگری کرد و در ۶۰ بخشنامه خلاصه کرده است.

به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست نقش تأمین اجتماعی در جهش تولید گفت: این مراسم برای حل مشکلات سر راه واحدهای تولیدی در سال جهش تولید است و در ۶ سرفصل مسائل مهم مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شد. وی افزود: در این جلسه مواردی که موجب نگرانی کارفرمایان بود، مطرح شد؛ از جمله، حضور فعال کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی که پذیرفتیم یک نفر از اعضای دولتی هیأت امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه را کم کنیم و یک نفر به نمایندگان جامعه کارفرمایی اضافه کنیم و به این ترتیب، مشارکت بیشتری را شرکای تأمین اجتماعی و صندوق‌ها داشته باشیم.

وزیر تعاون اظهار کرد: وعده کردیم که از هفته آینده نمایندگان کانون عالی بازنشستگان کشور که عضو تأمین اجتماعی هستند، در جلسات هیأت امنا حضور مؤثر داشته باشند و به عنوان مدعو و در جریان خط‌مشی، سیاستگذاری، بودجه و گزارش‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه قرار می‌گیرند.

شریعتمداری گفت: با شفاف‌سازی مقررات تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی در سال جهش تولید مرتفع می‌شود. برخی قوانین نیز نیازمند اصلاح است که به مجلس تقدیم می‌شود و مشارکت خوبی برای اصلاح قانون با مجلس خواهیم داشت.