شماری از کارگران شهرداری خرمشهر و سازمان‌های واسطه صبح دیروز (۵ مهر ماه) در اعتراض به چهار ماه معوقات مزدی و شش ماه حق بیمه پرداخت نشده در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران اظهار داشتند: در حال حاضر خرمشهر شهردار ندارد و از طریق سرپرستی اداره می‌شود. در هر دوره و بعد از انتخابات شورای شهر که شهردار تغییر می‌کند، وعده پرداخت مطالبات داده می‌شود اما باز هم ما با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.

این کارگران گفتند: بی‌توجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر خرمشهر به پرداخت مطالبات آنها باعث شده آنها بارها برای وصول مطالباتشان دست به اعتراض صنفی بزنند.

در همین زمینه «فاخر ربیعی» رئیس شورای شهر خرمشهر با تایید اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر گفت: با پیگیری‌های انجام شده امیدواریم طی روزهای آینده بتوانیم حقوق و معوقات کارگران را پرداخت کنیم.