کارگران شهرداری الوند می‌گویند: دستمزد مرداد و شهریور ماه پرداخت نشده و مشکلات درج عناوین شغلی کارگران در لیست بیمه‌ای نیز به قوت خود باقی‌ست. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: حقوق ماهانه از سوی شرکت پیمانکاری به صورت حداقلی پرداخت می‌شود. در عین حال شهرداری الوند آگاهانه یا غیرآگاهانه از درج عنوان واقعی شغلی کارگران خدماتی در لیست بیمه تامین اجتماعی خودداری می‌کند و در ‌‌نهایت این کارگران‌ هستند که از این وضعیت در زمان بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور زیان می‌کنند. کارگران این شهرداری معتقدند با توجه به ماهیت فعالیت کارگران خدماتی و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران خدماتی این واحد مشمول قانون سختی کار قرار می‌گیرند. کارگران شهرداری الوند با بیان اینکه شهرداری دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا شهرداری نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل در مجموعه خود را بپردازد، می‌افزایند: کارگران به‌رغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما با صبوری و نجابت خود، همچنان در حال انجام خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.