کارگران سایت مدیریت پسماند اهواز شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. این کارگران که تعدادشان به حدود ۱۲۰ نفر می‌رسد چندین بار به شرایط موجود اعتراض کرده‌اند. به گزارش ایلنا، این کارگران روز شنبه (۲۹ شهریور) مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر اهواز دست به تجمع زدند. این عده در اعتراض به‌ عدم پرداخت دستمزد و مطالبات خود چندین بار به شهرداری و شورای شهر مراجعه کرده‌اند که نتیجه‌ای نداشته است. آنها علاوه بر دستمزد، از سال گذشته نیز مطالبات سنواتی پرداخت نشده دارند. کارگران معترض مدعی‌اند که مسئولان شهری اهواز از دهم تیر ماه سال جاری فعالیت سایت پسماند «صغیره» را متوقف کرده و هیچ برنامه‌ای برای ادامه فعالیت آن ندارند بنابراین کارگرانی که غالب آنها را زنان و زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، با مشکل بیکاری و تامین معاش روبه‌رو شده و هیچ خبری از پرداخت مطالبات مزدی آنها نیست. این کارگران که دو ماه حقوق و بیمه آنها در سال جاری پرداخت نشده، خواستار دخالت شهرداری برای تعیین تکلیف و بازپس‌گیری حقوق ماهانه‌شان از پیمانکار هستند. کارگران پسماند سایت صغیره اهواز گفتند: پیمانکار پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی خود را بهانه‌ای قرار داده تا حقوق کارگران را پرداخت نکند و مسئولان شهری هم با نادیده گرفتن کارگران پسماند، پاسخگوی مطالباتشان نیستند.