معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تاکید بر تدوین نقشه راه مشکلات کارگران استان خواستار رفع مشکلات کارگران استان ازجمله پرداخت حقوق معوقه و بیمه بیکاری در ایام کرونا شد.

به گزارش ایلنا، احمد ترحمی در نشست کمیسیون کارگری استان یزد از اعضای کمیسیون کارگری استان خواست تا با ارائه گزارش‌های مستند و منطبق بر استانداردها، مدیران استان را در تصمیم‌گیری یاری کند.