نانوایان استان یزد از ثابت ماندن درآمدهای خود در چهار سال گذشته به شدت انتقاد دارند. به گزارش ایلنا، یکی از این نانوایان که روز دوشنبه به همراه هم‌صنفان خود به استانداری یزد مراجعه کرده، در تشریح اعتراض نانوایان می‌گوید: چهار سال است با ثابت ماندن قیمت نان در یزد، درآمد صنف نانوا دچار انجماد شده است. این درحالی‌ست که در همین مدت، همه هزینه‌های زندگی سرسام‌آور افزایش یافته و اگر سرجمع تورم را در این چهار سال حساب کنیم، شاید بالاتر از 150درصد باشد اما دستمزد و درآمد ما نانوایان ثابت مانده است. این نانوا می‌گوید: در صنف خبازان، همه دچار مشکلات معیشتی شده‌اند، فرقی ندارد چه شاگرد نانوا باشد و چه صاحب یک باب نانوایی. همه هزینه‌ها زیاد شده اما چون قیمت نان بالا نرفته، نه دستمزد کارگران این صنف افزایش یافته و نه درآمد صاحبان خبازی‌ها. نانوایان یزد از استانداری درخواست دارند به موضوع ورود کرده و به هر شکل ممکن ازجمله افزایش قیمت نان، صنف نانوا را از بحران معیشتی نجات دهد. کارفرمایان نانوا در حالی خواستار افزایش قیمت نان برای جبران افزایش هزینه‌ها هستند که بسیاری از کارگران نانوایی‌ها و فعالان این صنف معتقدند افزایش قیمت نان، چاره کار نیست چراکه با گران شدن نان، خود کارگران نانوایی‌ها نیز ضرر می‌کنند. این عده می‌گویند دولت باید با کاستن از هزینه‌های جانبی و پرداخت یارانه به نانوایی‌ها از این صنف حمایت کند.