با تصویب مصوبه افزایش 200هزارتومانی حق مسکن کارگران، تمام مولفه‌های دستمزد کارگران در سال 99 در پایان مرداد ماه نهایی شد و هیچ کارگری نباید کمتر از 2میلیون و 610هزار تومان دریافت کند اما افزایش هزینه‌های زندگی به گونه‌ای شده که کارگران را در تأمین امرار معاش با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی در این باره گفت: در حالی که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری سال 97 حدود سه میلیون و 760هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد کارگران را 36.5درصد بالا بردیم ولی با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از صرف ساعت‌ها وقت و کار کارشناسی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و940هزار تومان اعلام کرد، حداقل مزد کارگران را امسال حدود 21درصد تصویب کردیم. دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حتی اگر بپذیریم که دستمزد در سال 99 به میزان 43درصد افزایش یافته هزینه معیشت خانوارهای کارگری امسال از مرز 5میلیون تومان فراتر رفته و با مصوبه شورای عالی کار عملاً‌ شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.