جمعی از اساتید دانشگاه‌های استان گیلان طی نامه‌ای از دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان خواستند تا مسائل مربوط به شرکت نساجی ایران پوپلین رشت را بررسی و پیگیری کند. در این نامه آمده است: از انتهای دهه ۷۰ واگذاری‌های خارج از چارچوب قانونی و فسادگونه برخی صنایع کشور، شامل  صنعت نساجی گیلان نیز شد که سبب تعطیلی و اخراج کارگران و سپس فروش اموال و تجهیزات و زمین کارخانه‌ها شد. شرکت نساجی پوپلین رشت از ابتدای دهه ۸۰ وارد دوران رکود شد. مدیریت نادرست و عدم سرمایه‌گذاری مناسب  منجر به بحرانی شدن شرایط این کارخانه طی سال‌های اخیر شده به نحوی که ۱۲۰۰ کارگر این شرکت در سال ۷۹ که حدود ۴۰میلیون مترمربع پارچه تولید می‌کردند اکنون به ۲۷۰ نفر تقلیل یافته و تولیدات آن نیز به کمتر از ۴۰درصد زمان گذشته کاهش یافته  که همین تعداد کارگر نیز مطالبات عدیده‌ای از شرکت داشته و برای ماه‌های طولانی حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.