کارگران شهرداری ماهشهر نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند. به گزارش ایلنا، این کارگران روز شنبه در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایین بودن سطح دستمزدها مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. آنها از شهردار و اعضای شورای شهر درخواست دارند وضعیت بد معیشتی آنها را در نظر بگیرند و به قوانین مزدی عمل کنند. یکی از این کارگران با بیان اینکه در تابستان داغ ماهشهر ما مشغول خدمات‌رسانی به شهروندان و نظافت خیابان‌ها بوده‌ایم، گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل یک حق قانونی است و همه کارگران تحت پوشش قانون کار باید از این حق بهره‌مند باشند و نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای این حق را از کارگران سلب کرد.