دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور از تجمع کارگزاران مخابرات روستایی مقابل مجلس خبر داد.

قربانزاده به ایلنا گفت: از چند استان کشور ازجمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و  هرمزگان به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع شدیم تا شاید نمایندگان مجلس صدای دادخواهی ما را بشنوند. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین خواسته ما رفع تبعیض مزدی در مخابرات است، مطالبات را در چهار دسته گروه‌بندی کرد: مطالبه اول پایبندی مخابرات به توافقنامه سوم اردیبهشت سال 98 است. این توافقنامه با حضور نمایندگان مجلس  بین کارگران و مخابرات تنظیم شد. دومین خواسته، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که خواسته بسیار مهمی است. این خواسته عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد. خواسته بعدی، انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از کارگزاران مخابرات روستایی است که هنوز قرارداد با آنها منعقد نشده درحالی‌که قرارداد دائم، آرای حل اختلاف و دیوان عدالت است. در نهایت خواستار  واریز بیمه معوقه تعدادی از  پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال 88 هستیم. این فعال صنفی تاکید کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس به داد ما برسند و برای پیگیری مطالبات برحق و قانونی ما گام بردارند.