طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورد. به گزارش ایلنا، «سیدغنی نظری» عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفت: نمایندگان زیادی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را امضا کرده‌اند و در زمان حاضر این طرح تقدیم هیأت رئیسه شده است و در نوبت دستورکار جلسه علنی مجلس قرار دارد. این طرح به تفحص از عملکرد مالی سازمان تامین اجتماعی به خصوص در حیطه شستا و هلدینگ‌های آن اختصاص دارد. به گفته نمایندگان امضاکننده، محورهای طرح به این شرح است: ضعف عملکرد و نحوه انتصابات در شستا، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه فرشبافان و قالیبافان و بیمه بیکاران، عدم رعایت عدالت در سرمایه‌گذاری‌ها، عدم رعایت عدالت اجتماعی در حوزه درمان، پرداختی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی، انتصابات در این سازمان و همچنین حقوق‌های نجومی برخی از مدیران.