جانبازان شاغل در مجموعه‌های وزارت نفت صبح دیروز (اول شهریور) مقابل ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت تجمع کردند. آنها به حذف آیتم «تقلیل ساعت کار جانبازان حالت اشتغال» اعتراض دارند و می‌گویند که این آیتم از حقوق مرداد ماه آنها حذف شده و از بابت تیر ماه هم مبلغی به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا و به گفته معترضان، تعداد جانبازانی که مشمول «حالت اشتغال» هستند در کل کشور حدود ۴هزار نفر است. این عده با تایید کمیسیون پرشکی «ازکارافتاده» محسوب می‌شوند و حالا با حذف این آیتم، نفری یک تا ۳ میلیون تومان از حقوق آنها کسر شده است.

جانبازان حالت اشتغال وزارت نفت تاکید دارند: «با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های درمان می‌کنیم، حذف این آیتم به زیان‌مان است».